Strona główna / O nas

O nas

Budimex Nieruchomości wchodzi w skład największego polskiego holdingu budowlanego – Budimeksu SA, działającego na rynku budowlanym od 1968 roku. Firma jest obecna w największych miastach w Polsce: Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Trójmieście i Wrocławiu, a jej kapitał zakładowy wynosi 657.333.000 zł. Budimex Nieruchomości koncentruje się na realizacji inwestycji mieszkaniowych. Od początku swej działalności spółka wybudowała ponad 13.200 mieszkań i lokali.

Tworząc osiedla mieszkaniowe Budimex Nieruchomości dba o to, aby swoją funkcjonalnością służyły nie tylko ich mieszkańcom, ale także społecznościom lokalnym. Szczególną wagę przykładamy do klasy projektów architektonicznych i planów mieszkań, jak również do jakości wykonania.

siedziba główna
Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.
ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
KRS: 227270, NIP: 527-24-58-715, REGON: 015901036
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
kapitał zakładowy: 657.333.000 zł
tel. 48 22 623 65 55

zarząd
Henryk Urbański: prezes zarządu, dyrektor naczelny
Ewa Perkowska: członek zarządu, dyrektor pionu handlowego
Ireneusz Ignaciuk: członek zarządu, dyrektor pionu finansowego
Damian Kapitan: członek zarządu, dyrektor pionu realizacji

certyfikaty i wyróżnienia
Dowodem na wysoką jakość naszych realizacji są nagrody i wyróżnienia, np. w konkursie Budowa Roku.

Spravia sp. z o. o. poważnie podchodzi do ochrony danych osobowych. Spółka wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia, procedury i rozwiązania, które mają za zadanie zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych i zgodność w wymogami RODO. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody lub dla realizacji umowy lub w wykonaniu obowiązków prawnych. Realizujemy również marketing własnych produktów i usług Spravia sp. z o. o. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia zakresu przetwarzania lub przeniesienia. W razie pytań dot. ochrony danych osobowych zapraszamy do kontaktu iod@spravia.pl